Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Antropogénne sedimenty - WFS

Language: slo

Point of contact:
Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (bodovej reprezentácii umiestnenia lokalít a monitorovacích bodov antropogénnych sedimentov charakteru environmentálnych záťaží) a základným atribútovým údajom lokalít a monitorovacích ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Publication: 2013-06-03