Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Atlas geotermálnej energie Viedenská panva

Language: slo

Point of contact:
Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-03-30