Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Digitálna geologická mapa Slovenskej republiky v M 1 : 50 000

Language: slo

Point of contact:
Digitálna geologická mapa Slovenskej republiky v M 1 : 50 000, Š. Káčer a kol., 2005. Obsauje plošné, líniové a bodové informácie. Z plošných informácií digitálnej mapy sú dostupné nasledovné informácie: jednotná legenda, pôvodná legenda, charakteristika a výskyt jednotlivých ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2005-01-01