Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Hmotná dokumentácia

Language: slo

Point of contact:
Databáza obsahuje identifikačné údaje (názov, správa, hĺbka, súradnice...), geologický profil (textový opis jadra, sken geologického profilu) ako aj informácie o ich uložení (sklad, umiestnenie, počet uchovaných vzorkovníc). Možnosť vyhľadávania textového reťazca v geologickom ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-02-03