Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu - SOAP, REST

Language: slo

Point of contact:
Služba postavená na štandardoch definovaných W3C konzorciom t.j. mapová služba so SOAP rozhraním a proprietárnom architektonickom štýle fy ESRI - ArcGis mapová služba s REST rozhraním. Poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom, umiestnenia úložísk ťažobného odpadu ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2014-09-09