Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu - WMS

Language: slo

Point of contact:
Služba postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia WMS služba. Poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom umiestnenia úložísk ťažobného odpadu podľa zákona č. 514/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a základným atribútovým ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2014-09-09