Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: IV. vojenské mapovanie 1897 (dvojlist Vysoké Tatry)

Language: slo

Point of contact:
oskenovaný a georeferencovaný mapový dvojlist z oblasti Vysokých Tatier z r. 1897

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-08-17