Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Ochranná hrádza

Language: slo

Point of contact:
Prizmatické teleso v zátopovom území toku, chrániace pozemky a objekty pred zaplavením pri vyšších vodných stavoch na tokoch v správe SVP, š.p.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Other resources

Dataset Info

Publication: 2012-01-01