Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Pedogeochemické mapy (A-horizont)

Language: slo

Point of contact:
Obsahom mapy je distribúcia stopových prvkov (As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V a Zn) a variabilita pôdnych vlastností (pH/H2O, obsah humusu, obsah karbonátov, zrnitosť pôd) v povrchových – humusových horizontoch pôd v rámci celého Slovenska. Mapa ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2012-09-02