Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Prehľadná geologická mapa kvartéru SR

Language: slo

Point of contact:
Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky, J. Maglay et al., 2011, M 1 : 200 000. Mapa obsahuje plošné prvky.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2012-05-02