Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: rastrové ekvivalenty vojenských topografických máp 1:50 000 (RETM50)

Language: slo

Point of contact:
rastrové ekvivalenty vojenských topografických máp 1:50 000 (RETM50) z 90. rokov 20.storočia

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-08-17