Dataset
Data Source: Bulgarian OpenData Portal

Title: Register of geographical names

Language: blg

Point of contact:
Съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни се изградена публична GIS услуга. Документация за формата ще намерите на [страницата на ...

Keywords

Licence

["Creative Commons CCZero"]

Dataset Info

Publication: 2015-06-22T10:33:06.768964