Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Register poľnohospodárskych produkčných blokov - Land Parcel Identification System (LPIS)

Language: slo

Point of contact:
Poľnohospodársky využívaná pôda, využitie krajiny na poľnohospodárske účely, krajinná pokrývka, identifikácia poľnohospodárskej pôdy.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-03-16