Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: SDE_RZSJ.KRJ

Language: slo

Point of contact:
Hranice krajov vygenerované z hraníc základných sídelných jednotiek (ZSJ). Hranice krajov zodpovedajú širšej klasifikácii NUTS 3 v rámci Európskej únie.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Other resources

Dataset Info

Creation: 2014-01-01