Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: SDE_RZSJ.OKR

Language: slo

Point of contact:
Hranice okresov vygenerované z hraníc základných sídelných jednotiek (ZSJ). Hranice okresov zodpovedajú širšej klasifikácii NUTS 4 v rámci Európskej únie.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Other resources

Dataset Info

Creation: 2014-01-01