Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: SDE_RZSJ.REP

Language: slo

Point of contact:
Hranica SR vygenerovaná z hraníc základných sídelných jednotiek (ZSJ). Hranica SR zodpovedá širšej klasifikácii NUTS1 v rámci Európskej únie.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Other resources

Dataset Info

Creation: 2014-01-01