Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Skládky

Language: slo

Point of contact:
Evidované skládky obsahujú atribúty: topografickú situácu, vzťah k biosfére, geologické údaje, hydrogeologické parametre, technické údaje, zloženie odpadu. Eviduje sa prevádzkovateľ skládky, návrh na ďalšie využitie skládky, stav skládky, územný význam a spôsob využívania.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-04-13