Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Sociálno-kultúrne objekty

Language: slo

Point of contact:
Dátová sada Sociálno-kultúrne objekty (SKO) je súčasťou jednej z ôsmich kategórií ZBGIS - Antropogénne prvky–kultúra (AP-K). Obsahuje vybrané triedy objektov zo ZBGIS definované v KTO ZBGIS, ktorý je dostupný na stránke ÚGKK SR. Dátová sada SKO obsahuje polohopisné objekty, ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

["\u00dadaje sa poskytuj\u00fa v zmysle obchodn\u00fdch a licen\u010dn\u00fdch podmienok."]

Dataset Info

Revision: 2009-08-01