Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Svahové deformácie

Language: slo

Point of contact:
Každý zosuv obsahuje.id.číslo, geomorfologickú jed., zdroj info., typ svahovej deformácie, stupeň aktivity, geologický útvar, geologická stavba, hydrogeologické pomery, rozloha, sklon svahu a ďalšie.

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-04-13