Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Ukladacia služba WFS – Vegetácia

Language: slo

Point of contact:
WFS - Vegetácia je ukladacia služba jednej z ôsmich tématických kategórií ZBGIS, obsahuje polohopisné objekty, ktoré interpretujú rastlinný kryt zemského povrchu, prirodzené alebo umelo vytvorené kultúry a porasty, definované v KTO ZBGIS dostupnom na stránke ÚGKK SR. ZBGIS tvorí ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

["Slu\u017eba je poskytovan\u00e1 za poplatok."]

Other resources

Dataset Info

Revision: 2013-04-22