Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Územia európskeho významu

Language: slo

Point of contact:
Územia európskeho významu vyhlasované rámci sústavy európskych chránených území Natura 2000

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2010-02-01