Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Vyhľadávacia služba INSPIRE Portálu SSC

Language: []

Point of contact:
Toto je katalógová služba INSPIRE Portálu Slovenskej správy ciest. Služba funguje v súlade s OpenGIS štandardom pre katalógovu službu (Catalogue Service ISO Metadata Application Profile specification (version 2.0.2) ako aj Implelentačnými pravidlami INSPIRE pre sieťové služby.

Keywords

Licence

[]