Datasets

110 datasets found

Keywords: Geológia

Filter Results
  Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky, J. Maglay et al., 2011, M 1 : 200 000. Mapa obsahuje plošné prvky.
  Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky, J. Maglay et al., 2011, M 1 : 200 000. Mapa obsahuje plošné prvky.
 • Evidované skládky obsahujú atribúty: topografickú situácu, vzťah k biosfére, geologické údaje, hydrogeologické parametre, technické údaje, zloženie odpadu. Eviduje sa...
 • Evidované skládky obsahujú atribúty: topografickú situácu, vzťah k biosfére, geologické údaje, hydrogeologické parametre, technické údaje, zloženie odpadu. Eviduje sa...
 • Každý zosuv obsahuje.id.číslo, geomorfologickú jed., zdroj info., typ svahovej deformácie, stupeň aktivity, geologický útvar, geologická stavba, hydrogeologické pomery,...
 • Každý zosuv obsahuje.id.číslo, geomorfologickú jed., zdroj info., typ svahovej deformácie, stupeň aktivity, geologický útvar, geologická stavba, hydrogeologické pomery,...
 • Atlas ťažkých minerálov,P. Bačo, 2004. Obsahuje textové, vektorové a rastrové údaje. Bodové prvky.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas ťažkých minerálov,P. Bačo, 2004. Obsahuje textové, vektorové a rastrové údaje. Bodové prvky.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Atlas geotermálnej energie autorov Franko,Fendek, Remšík 1995. Obsahuje bodové prvky - vrty, líniové ako napr. zlomy a plošné.
 • Databáza obsahuje identifikačné údaje (názov, správa, hĺbka, súradnice...), geologický profil (textový opis jadra, sken geologického profilu) ako aj informácie o ich uložení...
 • Databáza obsahuje identifikačné údaje (názov, správa, hĺbka, súradnice...), geologický profil (textový opis jadra, sken geologického profilu) ako aj informácie o ich uložení...